Aktuálně Historie Odkazy Kontakty
Soutěž
- Popis projektu
- Pravidla soutěže
- Zúčastněné školy
- Soutěžní dokumenty
- Archiv
- Napiš svůj názor
*}
Pravidla soutěže „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“ - 3. ročník
( poslat odkaz na tuto stránku kamarádovi )

Děti točí hrdiny

Zadání projektu:
Příběh konkrétního člověka – hrdiny – z libovolného časového období ( političtí vězni, legionáři, ptp, hrdinové 3.odboje, váleční veteráni etc. – případné kontakty přes D.Čermáka)

Stopáž: 12:00 – 12:30 ( nutno dodržet !)

Struktura filmu:
1/ Obrazové uvedení filmu – titulek ( nutno začínat obrazovou sekvencí pro potřeby případného vysílání v ČT)
2/ Seznámení – setkání s hrdinou – představení
3/ Příběh hlavního hrdiny – vyprávění pamětníka v různých prostředích ( nejméně tři) , na místech, která nějak připomínají jeho život či událost. Prokládáno filmovými i fotografickými archivy, možný komentář.
- vhodné doplnit o další respondenty – pamětníky, historiky, učitele, vrstevníky
4/ Shrnutí – vzkaz hlavního hrdiny dnešním mladým, příp. závěrečné resumé dokumentaristů

Doporučený postup:
1/ námět - podrobné rešerše k tématu – nejen samotný příběh – i ukotvení do doby
2/ bodový scénář – promyslet prostředí, připravit otázky, odkud kam chceme v mapování příběhu dojít, předvýběr archivů i hudby
3/ Scénář – levá – pravá strana ( levá struktura záběrů, pravá – text – včetně naznačení výpovědí i komentářů)
4/ Rozdělení profesí – natáčení
5/ Příprava na střih – přepis textů – výběr, výstavba základní kostry filmu

Formální náležitosti:
-Shromáždění i hrubých materiálů – dodat do ČT
-Pro soutěž i s hudbou a titulky – pro potřeby ČT – verze bez titulků i bez hudby
-ČT bude film opatřovat úvodem a závěrem ( event. i mezivstupem) , jednotnými titulky i lištami se jmény.
-Nutno dodat titulkovou listinu s kódy, podklady pro hlášení hudby a archivů, souhlas účinkujících s vystupováním i v ČT, komentářové listiny.

Technické podmínky formátů a doporučení k používané audio- video technice pro  projekt  Děti točí hrdiny
Z minulých ročníků vyplynula potřeba všem zúčastněným školám zadat stejné výchozí parametry formátu výsledného projektu, a nastínit formou školení a seminářů ,jak v rámci omezených možností používané techniky docílit co nejlepších výsledků.

a) Doporučuje se při statických záběrech rozhovoru,fotografiích,velkých detailů,při natáčení časově dlouho trvajících záběrů,časo-zběrných záběrů,symbolů a vždy, když je to možné,používat v co největší míře video stativ s fluidní hlavou.
- je samozřejmé, že záběrově vyjadřovat pocity stísněnosti, nervozity, strachu, chůze, běh, se běžně snímají takzvaně z ruky.

b) Je neméně důležité,při nahráváni zvuku do kamery používat    
- externí mikrofon (klopový mikrofon,případně mikrofon směrový).
- snímky, které budou mít slabou kvalitu zvuku,technicky nemůžou být odvysílané v rámci vysílaní ČT.


c)Kameraman není jen osoba, která technicky umí obsluhovat video techniku, ale která skrz  snímané objekty a s vědomím použití světla a světelných nálad se snaží zachytit a  vyjadřovat pocity.
- je třeba být kreativní,a dělat experimenty, ale se základními znalostmi velikosti záběrovaní,kompozice,ose snímáni a pravidel o směru pohybu objektu.
- používat dostupné zdroje světla, a snažit se snímané objekty zakomponovat do prostředí, které bude vyjadřovat základní myšlenku a směr scénáře.
- vyjadřovat se pomocí náznaku,symbolu a detailu.


Formát projektu:
- 16:9,
- PAL 720x576 obr. bodů,
- zvuk: 16 bit- 44 100 Hz, případně 48 000 Hz
- výsledné soutěžní DVD se smíchaným zvukem, úvodními titulky, titulky respondentů, případně grafikou, vyexportovat v nejvyšší kvalitě.

Pro potřeby post produkce ČT, je třeba vyexportovat hotový snímek ale bez titulků na DVD vždy se dvěma audio stopami, jako levou a zvláště pravou, tj. například snímek, který   ve stádiu střihu  projektu bude obsahovat šest audio stop. Je zapotřebí vyexportovat třikrát za sebou,eventuálně na jedno DVD, ale vždy s jinými dvěma  z audio stop.

Přiložené soubory
Děti točí hrdiny- pravidla soutěže.doc
 
WebHosting Rozhled 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek