Aktuálně Historie Odkazy Kontakty
Soutěž
- Popis projektu
- Pravidla soutěže
- Zúčastněné školy
- Soutěžní dokumenty
- Archiv
- Napiš svůj názor
*}
Tábory nucené práce
( poslat odkaz na tuto stránku kamarádovi )

-Tábor nucené práce Mírov

-Tábory nucené práce na Jáchymovsku

-Tábory nucené práce na Příbramsku - VOJNA a BYTÍZ

-Nucené práce pro třídně nespolehlivé vojáky


Tábory nucené práce


Od konce roku 1948 měl komunistický režim možnost posílat své domnělé i skutečné odpůrce do táborů nucené práce (TNP). Umožňoval to zákon 247/1948 Sb., který 25. října přijalo Národní shromáždění. Seznamy „osob poškozujících hospodářství, asociálních živlů a politicky nespolehlivých“ připravovaly orgány Ministerstva vnitra, především Státní bezpečnost, dále Akční výbory Národní fronty a orgány Komunistické strany Československa. Schvalovaly je tzv. přikazovací komise působící při Krajských národních výborech.

Přikazovací komise mohla uložit pobyt v TNP v délce od tří měsíců do dvou let, a po propuštění uložit zákaz pobytu v určitém místě nebo nařídit vystěhování z bytu. Živnostníkům a drobným podnikatelům mohla odejmout majetek, uvalit na něj národní správu nebo jim odejmout živnostenské oprávnění.
Osoby odeslané do TNP se musely vedle těžké a vysilující práce podrobit i „převýchově“.

První tábory nucené práce – tři v českých zemích a tři na Slovensku – vznikly ještě na sklonku roku 1948. V následujícím roce jejich počet dosáhl maxima – v Československu existovalo 26 TNP. O dva roky již jenom osm a poslední dva byly zrušeny na počátku roku 1954. Některé tábory byly určeny pro několik desítek osob, jiné však až pro několik set.

Lidé odeslaní do TNP se proměnili v bezprávnou levnou pracovní sílu, vystavenou na milost a nemilost svým věznitelům. V táborech byly špatné hygienické podmínky, nedostatečná strava a lékařská péče. Tábory byly obehnány několika řadami plotů z ostnatého drátu, vězně střežily hlídky na strážních věžích, které v případě pokusu o útěk měly právo střílet. Na práci byli vězni odváděni spoutaní okovy a případně ještě ve skupině stažení ocelovým lanem.

Tábory nucené práce prošlo takřka 20 tisíc lidí, z nich přibližně pětinu tvořily ženy. Nejvíce táborů bylo zřízeno na Ostravsku, Kladensku a Jáchymovsku blízko kamenouhelných a uranových dolů, menší tábory byly vznikly i v blízkosti velkých průmyslových podniků. Nejhorší podmínky panovaly v táborech na Jáchymovsku a Příbramsku.

Především pro důstojníky byl určen tábor nucené práce Mírov.

Doporučená literatura pro žáky základních škol a studenty středních škol k dějinám protikomunistického odboje

WebHosting Rozhled 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek