Aktuálně Historie Odkazy Kontakty
Soutěž
- Popis projektu
- Pravidla soutěže
- Zúčastněné školy
- Soutěžní dokumenty
- Archiv
- Napiš svůj názor
*}
Literatura
( poslat odkaz na tuto stránku kamarádovi )

Doporučená literatura pro žáky základních škol a studenty středních škol k dějinám protikomunistického odboje

BORÁK, Mečislav – JANÁK, Dušan: Tábory nucené práce v ČSR 1948-1954. Opava 1996.
BRET, Jan: 22 oprátek. Praha 1999.
BROD, Toman: Osudný omyl Edvarda Beneše 1939–1948. Československá cesta do sovětského područí. Praha 2002
BYSTROV, Vladimír: Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945–1955. Praha 2003.
CÍRKEVNÍ komise ÚV KSČ 1949–1951. Edice dokumentů. Praha-Brno 1994.
Česká a slovenská společnost v období normalizace. Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie. Bratislava 2003
ČESKOSLOVENSKÁ justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl I. Praha 2003. Díl II, Praha 2004. Díl III, Praha 2004.
DRTINA, Prokop: Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Praha 1991
DVACÁTÉ století o sobě: výbor z úředních listin, záznamů, smluv a dohod, deklarací, projevů, úvah, dopisů, vzpomínek a pamětí (editor Robert Kvaček). Liberec 2005
DVOŘÁKOVÁ, Zora: Z letopisů třetího odboje. Praha 1992.
HOŘEC, Jaromír: Doba ortelů. Brno 1992.
HOŘKÉ vzpomínání, Díl II. Praha 1999.
CHRASTIL, Sylvestr: Normalizace Československé armády na počátku 70. let. Vojenská akademie v Brně, Brno 2002
INTERNAČNÉ formy politickej perzekúcie. Díl I. LAUS, Košice 1992, Díl II. LAVKO, Košice 2002.
IVANOV, Miroslav: Justiční vražda aneb Smrt Milady Horákové. Praha 1991.
K POLITICKÝM procesům v Československu 1948–1954. Praha 1994.
KALOUS, Jan: Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950. Zákulisí případu Číhošť. Praha 2001.
KAPLAN, Karel: Stát a církev v Československu 1948–1953. Brno 1993.
KAPLAN, Karel: Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. Praha 1992.
KRATOCHVÍL, Antonín: Žaluji. Stalinská justice v Československu. Díl I, II. Praha1990.
LEŠANOVSKÝ, Karel: Se štítem i na štítě. Nezradili skautský slib. Praha 2000.
LIŠKA, Otakar a kol.: Vykonané tresty smrti Československo 1918-1989. Praha 2000.
MAŠÍNOVÁ, Zdena – MARTIN, Rudolf: Čtyři české osudy. Tragický úděl rodiny Mašínovy. Praha – Litomyšl 2001
NĚMEČEK, Jan: Mašínové. Zpráva o dvou generacích. Praha 1998
O PROCESECH a rehabilitacích. Zpráva „Pillerovy komise“ o politických procesech a rehabilitacích v Československu v letech 1949–1968. Díl I, II. Praha 1990.
ONDO, Ján: Armáda bez zbraní. Trnava 1996.
PASÁK, Tomáš: Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945. Praha 1999
RADOSTA, Petr: Protikomunistický odboj. Praha 1993.
RADOTÍNSKÝ, Jiří: Rozsudek, který otřásl světem. Praha 1990.
RÁZEK, Adolf: StB + justice nástroj třídního boje v akci BABICE. Praha 2002.
StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. Praha 2002.
ŠEDIVÝ, František: Pod věží smrti. Praha 2000.
ŠTERBÁK, Michal: Hromy blesky nad Tatrami. Ing. Mikuláš Lipták, s.l. , s.d.
Tábory nucené práce a další projevy perzekuce 1948–1954. Opava 1991.
TOMEK, Prokop: Dvě studie o Československém vězeňství 1948–1989. Praha 2000.
TOMEŠ, Jaroslav: Slovník k politickým dějinám Československa 1918–1992. Praha 1994
UHLÍŘ, Jan Boris – WAIC, Marek: Sokol proti totalitě 1938–1952. Praha 2001
VITKO, Pavol a kol.: PTP. Poníženie a satisfakcia. Bratislava 2005.
VRBEC, Evžen: Zpráva o Pomocných Technických Praporech jako zařízeních pro nucené práce v bolševickém totalitním státě. Vlastní vydání 1999.

články:
BÍLEK, Jiří: Tábor nucené práce Mírov. Historie a vojenství. Roč. 47 (1998), č. 4, s. 91–116.
BÍLEK, Jiří: Technické jednotky československé armády v letech 1951-1963. Historie a vojenství. Roč. 43 (1994), č. 5, s. 48–79.
BÍLEK, Jiří: Vězni TNP Mírov. Historie a vojenství. Roč. 47 (1998), č. 4, s. 144–153.
BÍLEK, Jiří: Vojáci druhé kategorie II. Historie a vojenství. Roč. 46 (1997), č. 5, s. 53-72, č. 6, s. 57–86.
BŘACH, Radko: Akce Irena. Perzekuční zásah proti důstojníkům 11. pěší divize v Plzni v letech 1950–1952. Historie a vojenství. Roč. 42 (1993), č. 5, s. 3–53.
BŘACHOVÁ, Věra: Destrukce důstojnického sboru čs. armády po únoru 1948. Historie a vojenství. Roč. 41, č. 3, s. 109–127.
ČEJKA, Eduard: Helidor Píka, náčelník Čs. vojenské mise V SSSR. Historie a vojenství. Roč. 39, č. 1, s. 17–33.
DUFEK, Jiří: Destrukce československého důstojnického sboru po únoru 1948. Historie a vojenství. Roč. 42 (1993), č. 3, s. 168–172.
KAPLAN, Karel: Procesy s československou generalitou. Historie a vojenství. Roč. 39 (1990), č. 3, s. 46–56.
LICHNOVSKÝ, Milan Bedřich Reicin a Československá armáda I. Historie a vojenství. Roč. 43 (1994), č. 1, s. 3–36.
LICHNOVSKÝ, Milan Bedřich Reicin a Československá armáda II (1945-48). Historie a vojenství. Roč. 43 (1994), č. 2, s. 3–44.
LICHNOVSKÝ, Milan Příspěvek o stalinském teroru v československé armádě 1948-1951. Historie a vojenství. Roč. 41, s. 182-184.
MADRY, Jindřich Mocenský zvrat v dubnu 1969 a podíl vojáků na jeho provedení. Historie a vojenství. Roč. 41 (1992), č. 4, s. 103–134.
MADRY, Jindřich Stupňování normalizačních opatření po srpnu 1969 v Československu a jeho armádě (1969–1971). Historie a vojenství. Roč. 42 (1993), č. 5, s. 71–112.
NAVRÁTIL, Jaromír K otázce výstavby Československé armády před rokem 1968. Historie a vojenství. Roč. 41 (1992), č. 5, s. 101–125.
PECKA, Jindřich a kol.: Sovětská armáda v Československu 1968–1991. Historie a vojenství. Roč. 46 (1997), č. 3, s. 194-195.
STEHLÍK, Eduard Generálmajor Karel Lukas. Historie a vojenství. Roč. 50 (2001), č. 4, s. 883–922.
VALIŠ, Zdeněk Helidor Píka, náčelník Čs. vojenské mise v SSSR. Historie a vojenství. Roč. 39, č. 1, s. 49–62.

WebHosting Rozhled 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek